Mizzou @ Georgia

Mizzou Football played Georgia on Saturday, October 17, 2015 in Athens, Ga.